Czarnohora

Szczyty w grani głównej przekraczają 2000 m n.p.m., najwyższym szczytem Czarnohory jest Howerla (2061 m n.p.m.). Trasy - o różnym stopniu trudności - są ciekawe i piękne widokowo, a przyroda nieskażona cywilizacją. Klimat w lecie charakteryzuje się sporą wilgotnością, dlatego należy się liczyć z codziennym przemoczeniem obuwia (warto wziąć buty na zmianę). Jesienią można spotkać niespotykana gdzie indziej ilość grzybów. Przeważają prawdziwki!
Na grani można zobaczyć obrazek niespotykany nigdzie w naszych górach: stada koni, wyglądających jak dzikie, bo pasących się bez pasterzy! Często podczas wędrówki spotyka się też wielkie stada owiec prowadzone przez baców, zdarza się nawet usłyszeć huculską fujarkę. W pasterskich szałasach na połoninach można kupić od juhasów podwędzany ser i pokosztować żętycy. Huculi, mieszkańcy tych gór, są ludem przyjaznym, o ciekawej kulturze i żywych tradycjach. Podczas pierwszej wojny światowej granią Czarnohory przebiegał front. Dwa lata trwały tu walki, po których do dzisiaj zostały liczne (bardzo dobrze zachowane) ślady: okopy, leje, schrony i zasieki z drutu kolczastego, nie spotykane nigdzie indziej w takich ilościach. W okresie międzywojennym granią Czarnohory przebiegała granica polsko-czechoslowacka. Obecnie niedaleko przebiega granica ukraińsko-rumuńska.
Na liczącym 2022 m n.p.m. szczycie Pop Iwan, w głównej czarnohorskiej grani, można oglądać dobrze zachowane ruiny dawnego polskiego obserwatorium astronomicznego z 1938r. W innych miejscach widoczne są ruiny przedwojennych polskich schronisk.

kliknij, aby zobaczyć przewodnik Kuby

wersja do druku

Чорногора

Верхи в головному хребті перевищують 2000 метрів над рівнем моря, із них найвища Говерля (2061 м). Маршрути – різні за складністю – цікаві та з прекрасними краєвидами, а природа нескажена цивілізацією. Клімат влітку характеризується відносно високою вогкістю, тому треба враховувати те, що ми можемо перемочити чоботи навіть щоденно (варто забрати додаткове взуття). Осінню можна зустріти незвичайну кількість грибів. Переважають білі гриби!

На хребті можна побачити незвичайну картину: стада коней, що здаються дикими, бо вони пасуться без пастирів! Часто під-час мандрівки можна зустріти також великі отари овець, яких ведуть пастухи, часом вдасться послухати пастирської сопілки. У пастирських куренях на полонинах можна купити підкопчений сир та скоштувати жинтицю. Гуцули, мешканці цих гір – люди привітні, з цікавою културою та живою традицією. Під-час другої світової війни хребтом Чорногори проходив польсько-чехословацький кордон. Зараз неподалік проходить українсько-румунський кордон.

На вершині Піп-Іван (2022 м),  яка в головному чорногорському хребті, можна побачити добре збережені руїни польської астрономічної обсерваторії з 1938 року. В інших місцях видно руїни довоєнних польських туристичних баз.